Educatieve content ontwikkelen - mogelijke invulling van BC013

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
  • kan de bronnen van mediabestanden kritisch beoordelen op betrouwbaarheid
  • beseft dat mediabestanden kunnen gemanipuleerd zijn
  • kan afwegen welke informatie men over zichzelf wil prijsgeven op websites/apps  in ruil voor het gebruik van hun mediabestanden
  • is zich bewust van de gevolgen op het vlak van privacy bij het (online) verspreiden van mediabestanden (bv. er worden profielen van jou gemaakt voor reclamedoeleinden, je verleent automatisch gebruiksrecht op de geplaatste bestanden, wat bedrijven allemaal te weten komen en kunnen gebruiken, ...)
  • respecteert andermans intellectuele eigendom, weet welke mediabestanden (teksten, afbeeldingen, muziek, filmfragmenten, …) vrij gebruikt kunnen worden (portretrecht, auteursrecht,…) en kan deze gericht opzoeken
  • Hoe werkt Google bij het zoeken van informatie: https://www.youtube.com/watch?v=EZ_1EajaFE4&feature=youtu.be
  • Checklist voor een goede website: http://www.webdetective.nl/index.php/checklist