Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC013


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
  • Jezelf de vraag leren stellen: Wat is de bron? Is deze betrouwbaar?
  • Mediawijsheid aanleren
  • Comprimeren van bestanden
  • Een goede naamgeving voor documenten gebruiken
  • Licentierechten kunnen bepalen bij gebruik van materiaal van derden
  • Een  doordachte keuze maken in het aanbod van programma’s
  • Een bewuste en veilige keuze maken tussen lokaal en/of in de cloud werken
  • Bewust omgaan met data bijv. een drop-query kan een hele databank wissen, wijzigen van een veld kan een relatie verbreken, privacy, veiligheid, wie ziet wat, ...
  • Wat met eigendomsrecht van mijn content die ik online zet?
  • Vandaag gratis opslag, morgen ook nog?