Hoeveel lestijden moet er op het deelcertificaat komen te staan?

Op het studiebewijs wordt steeds het aantal lestijden vermeld dat vastgelegd is in het opleidingsprofiel, d.i. het standaard aantal lestijden. De opleidingsprofielen zijn te raadplegen op de website van Curriculum: http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/

Het maakt immers niet uit of de cursist meer of minder lestijden nodig had om zich de competenties eigen te maken, op het studiebewijs wordt het standaard aantal lestijden vermeld dat de Vlaamse Regering voorzien heeft om die competenties aan te leren.

Ongeacht of de cursist zich de competenties eigen maakt in 60, 40 of 20 lestijden, op het deelcertificaat van de ICT-opleidingsprofielen staat het standaard aantal lestijden.

Dit staat ook zo opgenomen in het model van deelcertificaat in de omzendbrief VWO/2011/02 http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14281#8 Dit is in overeenstemming met de bedoeling van de decreetgever die een stigmatiserend effect wil vermijden indien cursisten een verlengde module zouden volgen (cfr. memorie van toelichting bij artikel 24, §2 van het decreet VWO).

In de omzendbrief VWO/2011/03 vind je in bijlage 6 en 7 het overzicht van de verkorte en verlengde trajecten http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14282#9