ICT & adm - Eenvoudige content aanmaken - Lesrooster

U wilt uw lesrooster schematisch weergeven. Een tabel, een rekenblad, lijkt u daarvoor een ideale tool.

De cursist heeft toegang tot een rekenblad bv. Excel Online via zijn Microsoft Account. De cursist heeft al een rondleiding gekregen in de te gebruiken software. De cursist weet reeds hoe hij een rekenblad kan opmaken.