Gegevensbeheer en -beveiliging - mogelijke invulling van BC013

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • is er zich van bewust dat er foutieve data in de databank kunnen zitten of aangeleverd worden
  • is er zich van bewust dat er diverse formaten kunnen gebruikt worden voor bepaalde soorten gegevens vb. datum