App-lay-out en –functionaliteiten - mogelijke invulling van BC013

Opleiding: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan hulpbronnen (bv. websites, sociale media...) beoordelen op betrouwbaarheid en authenticiteit.
  • Kan verantwoord omgaan met andermans digitale producten en pleegt geen plagiaat.
  • Kan op efficiënte wijze informatiebronnen organiseren (sociale media, RSS feeds…) en inzetten.
  • Is zich bewust van zijn digitale voetafdruk.
  • Kent de gezondheidsrisico’s die het gebruik van digitale technologie met zich meebrengen (bv. ergonomie, verslavingsrisico’s…).