Basiscompetenties + invullingen van de module

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC013

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Kritisch omgaan met code gevonden op het internet
 • Kritisch omgaan met gebruik van (web)services van derden
 • Kritisch zijn bij het kiezen van externe bibliotheken, modules, plugins ….
 • Zich van bewust zijn van de regelgeving omtrent copyright van afbeeldingen, muziek …

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC017

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Versiebeheer gebruiken
 • Recente versie van frameworks, modules en programmeertaal gebruiken
 • Recente versie van IDE gebruiken
 • Code voorzien van commentaar, eventueel code documenteren
 • Code herbruikbaar maken (voor andere projecten) (bijv. met klassen)
 • Idiot proof software schrijven
 • Duidelijke namen geven aan projecten, klassen, methods en variablelen

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC023

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Probleemstelling analyseren om vervolgens om te zetten in code
 • Complexiteit van de probleemstelling inschatten, om op deze manier de complexiteit van de oplossing te kunnen inschatten en eventueel een raming van tijd en resources te kunnen doen
 • Weten welke programmeertaal en/of -omgeving te gebruiken om de probleemstelling om te zetten naar code (PHP voor webserver, C/C++ voor embedded systemen, Python voor prototypes, data analyse en Machine Learning …)

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC024

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Raadplegen van tutorials, google, YouTube … om nieuwe functionaliteiten te leren kennen en fouten te corrigeren
 • Helpfunctie gebruiken
 • De laatste trends in software ontwikkeling opvolgen en zich bijscholen

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC061

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Formuleren welke informatie nodig is om een project tot een goed einde te brengen

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC066

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Bij een probleem de juiste informatie vinden om het probleem op te lossen. Dit kan via Google maar ook vakliteratuur.
 • Vragen voor de juiste content aan de klant (bijv. inhoud voor een website)
 • Beelden, muziek, tekst …. zoeken op het internet (rekening houdend met de regelgeving omtrent copyright)
 • Bronvermelding

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC067

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Heeft weet van bestaande informatiestrategieën
 • Kan voor zichzelf een stappenplan opstellen voor het oplossen van een probleem (bijv. oplossen van een programmeerfout: eerst helpfunctie, vervolgens Google raadplegen, indien niet gevonden: raadplegen collega’s, indien geen resultaat raadplegen vakliteratuur ….)

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC068

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Kan de ontwikkelde informatiestrategieën concreet toepassen

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC069

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Gevonden informatie  bewaren in een gestructureerde (MySQL) of niet gestructureerde databank (MongoDB)
 • Uit de gevonden informatie de overtollige data wegfilteren
 • Methodes ontwikkelen om de nodige informatie te bewaren en te structureren (eenvoudige data-analyse)

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC074

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • In grote lijnen weergeven wat de probleemstelling is.
 • De probleemstelling in (aparte) delen opsplitsen
 • Realiteitszin: de probleemstelling afbakenen tot wat realistischerwijze haalbaar is binnen de module

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC195

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Weet dat programmatuur auteursrechtelijk beschermd is
 • Beslissen of een zelf gemaakte App gratis (aangevuld met reclame) of betalend is ( voor Apps in PlayStore, AppStore …)
 • Het verschil tussen freeware en vrije software (GNU General Public License) benoemen (freeware = programma vrij te gebruiken, GPL broncode vrij te raadplegen en te wijzigen …)
 • Zelfstandig beslissen om zijn code publiek te maken (bijv. bij github)

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC233

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Informatie op een gebruiksvriendelijke manier voorstellen
 • Software gebruiken en programma’s maken om de realiteit zo goed mogelijk te simuleren om op deze manier meest efficiënte opstelling of werkwijze te vinden (bijv. softwarematig bepalen waar lichtbronnen moeten komen om een zo goed mogelijk verlichte ruimte te creëren, simulaties om het verdelen van taken(pakketten) zo efficiënt mogelijk te verdelen …)

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC244

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Naargelang de gekozen ontwikkelomgeving:
  • software schrijven voor iOS, Android, UWP,…
  • software schrijven voor embedded systems (bijv. DSPs, Arduino, ESP8266,AVR  …)
  • applicaties maken voor een bepaalde omgeving (Linux, Windows, Mac …)
  • webapplicaties schrijven die (ongeveer) op alle devices draaien
  • Software schrijven voor 3D-omgevingen, virtuele realiteit,…

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC252

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Verstaat de broncode dat hij/zij gekopieerd heeft van het web zodanig dat hij/zij later zonder veel problemen de code kan aanpassen.
 • Documenteert zijn code zodat deze later gemakkelijk aan te passen is

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC288

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Programmeren = problemen oplossen (o.a. ICT-problemen).
 • Doel van het programmeerproject = een gegeven probleem oplossen (best beperken tot een eenvoudige casus)

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC346

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Een testomgeving maken om zijn programmatuur te testen
 • Verschillende testomgevingen opstellen indien de software op verschillende platformen moet draaien (kan eventueel virtuele machines opzetten ...)
 • Gebruik maken van testsoftware of scripts schrijven voor testsoftware
 • (Tijds)bottlenecks in zijn/haar programma opsporen
 • Memory leaks opsporen
 • De werking van zijn/haar programma op papier zetten zodat anderen er kunnen mee werken
 • Een logsysteem maken en op het juiste tijdstip laten wegschrijven naar een bestand

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC347

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Bij een probleemstelling de gepaste tools vinden en zo tot een oplossing komen
 • Internet en andere bronnen raadplegen om een bug in het programma op te lossen

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC348

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • Bepalen of een tijdkritisch deelprogramma aan de specificaties voldoet en indien niet, het programma aanpassen
 • Nagaan dat data efficiënt en correct wordt verwerkt en gepresenteerd en stuurt bij waar nodig
 • Heeft oog voor gebruiksvriendelijkheid van User Interfaces en past aan waar dit niet het geval is (Controle op input, automatisch aanvullen, …)
 • De debugger gebruiken

 

Programmeerproject - mogelijke invulling van BC350

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • In groep aan een project werken; feedback geven aan collega’s en feedback ontvangen van collega’s
 • Feedback van klanten (of overste) aannemen en daar de nodige oplossingen voor formuleren
 • Feedback over de status van het project geven aan de klant, overste of collega’s
 • Het project voorstellen