Basiscompetenties + invullingen van de module

Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten - mogelijke invulling van BC013

Opleiding: 
 • kritisch omgaan met code, antwoorden op fora,...
 • kritisch keuze maken van de gebruikte software.
 • is zich bewust van de regelgeving omtrent copyright van afbeeldingen, muziek.
 • bronnen kritisch benaderen.

Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten - mogelijke invulling van BC017

Opleiding: 
 • ergonomie (zithouding, regelmatig pauzeren,...).
 • recente versie van frameworks, programmeertaal gebruiken.
 • recente versie van IDE gebruiken.
 • betekenisvolle namen kiezen.
 • heeft oog voor robuustheid programma.
 • zorgt ervoor dat gebruiker geen fouten kan maken: validatie van input,...
 • heeft oog voor indentering van de code.

Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten - mogelijke invulling van BC023

Opleiding: 
 • concrete probleemstelling oplossen via programmeren, bijv. BMI-bepaling.
 • inzicht verwerven in complexiteit van probleemstelling: een eenvoudig probleem is niet altijd (meestal niet) via een ‘eenvoudig programma’ op te lossen.
 • heeft inzicht in de verschillende programmeertalen en hun specifieke toepassingsgebieden (Javascript: clientside, PHP serverside): wanneer kies je voor welke programmeertaal (verplaatsen naar start to program).
 • inzicht in de mogelijkheid en beperkingen van de gekozen ontwikkelomgeving.

Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten - mogelijke invulling van BC024

Opleiding: 
 • tutorials raadplegen, youtube…
 • fouten googlen, stackoverflow.
 • helpfunctie gebruiken.
 • specifieke documentatie op het web.

Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten - mogelijke invulling van BC231

Opleiding: 
 • bv. factuur, renteberekening, afbetaling leningen,...
 • grafische weergave.
 • fysische omgevingen met bijvoorbeeld versnelling/vertraging, zwaartekracht, botsingen simuleren en visualiseren.
 • gevorderde principes van objectgeoriënteerd programmeren: interfaces, polymorfisme, overerving, abstracte klassen.

Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten - mogelijke invulling van BC235

Opleiding: 
 • Deze BC bouwt verder op BC234 (module Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten). Gevorderde principes zijn bijv.:
  • Open/Closed Principle - Software entities (classes, modules, functions, etc.) should be open for extension, but closed for modification. In other words, don't write classes that people can modify, write classes that people can extend.
  • Write Code for the Maintainer - Almost any code that is worth writing is worth maintaining in the future, either by you or by someone else. The future you who has to maintain code often remembers as much of the code, as a complete stranger, so you might as well always write for someone else. A memorable way to remember this is “Always code as if the person who ends up maintaining your code is a violent psychopath who knows where you live.
  • Principle of least astonishment - The principle of least astonishment is usually referenced in regards to the user interface, but the same principle applies to written code. Code should surprise the reader as little as possible. The means following standard conventions, code should do what the comments and name suggest, and potentially surprising side effects should be avoided as much as possible. 
  • Single Responsibility Principle - A component of code (e.g. class or function) should perform a single well defined task. 

Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten - mogelijke invulling van BC246

Opleiding: 
 • problemen oplossen aan de hand van klassen hiërarchieën.
 • complexe user interfaces (met navigatie, meerdere pagina’s aan elkaar linken,...).
 • complexere HTML, CSS, 3D-opbouw…
 • multimedia toevoegen.

Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten - mogelijke invulling van BC257

Opleiding: 
 • kiezen voor meest gebruiksvriendelijke besturingselementen, niet noodzakelijk voor de meest eenvoudige voor de programmeur.
 • output op een gebruiksvriendelijke manier weergeven.
 • programma op een vertrouwde manier (voor de gebruiker) opbouwen.
 • gebruiksvriendelijke foutafhandeling: foutmelding, …

Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten - mogelijke invulling van BC345

Opleiding: 
 • begrijpt complexe probleemstelling ten volle.
 • analyseert probleemstelling in functie van de gekozen ontwikkelomgeving.