Basiscompetenties + invullingen van de module

Start to program - mogelijke invulling van BC013

Opleiding: 
 • kritisch omgaan met antwoorden op fora,...
 • kritisch keuze maken van de gebruikte software

Start to program - mogelijke invulling van BC017

Opleiding: 
 • kiest betekenisvolle namen.
 • heeft oog voor robuustheid programma: zorgt ervoor dat gebruiker zo weinig mogelijk fouten kan maken.
 • heeft oog voor indentering van de code.
 • recente versie van frameworks, programmeertaal gebruiken.
 • recente versie van IDE gebruiken.

Start to program - mogelijke invulling van BC023

Opleiding: 
 • doel van programmeren = ‘problemen’ oplossen

Start to program - mogelijke invulling van BC228

Opleiding: 
 • Wat is programmeren?
 • Het wat en het waarom van een programmeertaal
 • De fasen in het ontstaan van een programma.
 • Kenmerken van een goed programma.
 • Principes: design methoden zoals:
 • Top-down design en bottom-up design.
 • OOP.
 • event-driven design.
 • Onderdelen/bouwstenen zoals: klassen, objecten, eigenschappen en functies, events, methoden..: begrippen/terminologie consequent gebruiken
 

Start to program - mogelijke invulling van BC229

Opleiding: 
 • keep it simple stupid.
 • don’t repeat yourself.
 • you ain’t going to need it (alleen programmeren wat echt nodig is).

Start to program - mogelijke invulling van BC230

Opleiding: 
 • Ontleding (Decomposition): deel het probleem op in delen of deel de taak op in stappen.
 • Patronen herkennen (Pattern recognition): weerkerende handelingen of kenmerken.
 • Filteren (Abstraction): eruit laten wat niet noodzakelijk is.
 • Algoritmes (Algorithms): de stappen die je nodig hebt om tot een oplossing te komen.

Start to program - mogelijke invulling van BC237

Opleiding: 
 • ofwel het programma gemaakt via BC240.
 • ofwel een bestaand programma van derden wijzigen.
 • wijzigen: een fout eruit halen, of programma verder uitbreiden, verbeteren...

Start to program - mogelijke invulling van BC239

Opleiding: 
 • controlestructuren: sequentie, selectie, iteratie.
 • voorbeelden van controlestructuren uit het dagelijks leven.
 • het principe van events.

Start to program - mogelijke invulling van BC240

Opleiding: 
 • een eenvoudig programma maken aan de hand van bijvoorbeeld:
  • een eenvoudige GUI (grafische user interface);
  • block coding;
  • unplugged;
  • eenvoudige programmeertaal.

Start to program - mogelijke invulling van BC242

Opleiding: 
 • op voorhand verschillende scenario’s bedenken om achteraf de uitvoer van een programma te controleren.
 • logische fouten opsporen.

Start to program - mogelijke invulling van BC243

Opleiding: 
 • commentaar schrijven ter verduidelijking van de stappen in het programma.

Start to program - mogelijke invulling van BC258

Opleiding: 
 • bronvermelding bij hergebruik code vb. plugin.
 • begrippen open source, creative commons.
 • regelgeving omtrent copyright van afbeeldingen, muziek.

Start to program - mogelijke invulling van BC288

Opleiding: 
 • problemen met installatie en gebruik van de software oplossen.

Start to program - mogelijke invulling van BC349

Opleiding: 
 • regelmatig verwijzen naar actualiteit en ruimte laten voor eigen inbreng.
 • relevante blogs, extra info via links,..

Start to program - mogelijke invulling van BC352

Opleiding: 
 • Basistechnieken en functies kunnen herkennen in een bepaald programma:
  • Variabelen
  • Datatypes
  • Constanten
  • Identifiërs
  • Sequenties
  • Selecties
  • Iteratie
  • In- en uitvoertechnieken
 • Gebruik van basisfuncties zoals: mathematische functies, string functies, datum- en tijdfuncties
  • Array
  • Events