Basiscompetenties + invullingen van de module

Complexe creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC013


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan de bronnen van afbeeldingen en tekeningen kritisch beoordelen op betrouwbaarheid.
 • Beseft dat afbeeldingen en tekeningen kunnen gemanipuleerd zijn.
 • Kan afwegen welke informatie men over zichzelf wil prijsgeven op websites/apps in ruil voor het gebruik van hun afbeeldingen/tekeningen.
 • Is zich bewust van de gevolgen op het vlak van privacy bij het online plaatsen van afbeeldingen/tekeningen (bv. het maken van profielen voor reclamedoeleinden, het gebruiksrecht op de geplaatste bestanden,...).
 • Weet welke afbeeldingen/tekeningen mogen gebruikt worden om te bewerken, te publiceren.
 • Kan gericht licentievrije afbeeldingen/tekeningen opzoeken.

Complexe creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC017


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan oordelen of een toestel voldoet aan de minimale hardwarevereisten voor het maken van tekeningen.
 • Maakt reservekopieën van het materiaal.
 • kan bestanden downloaden zonder ongewenste neveneffecten (opletten voor ongewenst mee installeren van malware, spyware,…).
 • Kent de beperking in houdbaarheid van de verschillende opslagmedia.
 • Houdt rekening met energie- en materiaalverbruik (niet onnodig afdrukken, printinstellingen aanpassen, eerst proefafdrukken maken, …).
 • Kan veilige wachtwoorden instellen.

Complexe creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC023


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan een verpakking in perspectief tekenen, bekleden als 3D-vorm, het drukwerk ervoor aanmaken en er een stansvorm voor maken.
 • Kan gespecialiseerd drukwerk opmaken en correct instellen (bv. tweekleurendruk, vernis, spotlak, steunkleur, ...).
 • Kan gecompliceerde, creatieve tekeningen maken in een eigen stijl.

Complexe creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC024


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan zoeken naar antwoorden via de helpfunctie van het toepassingsprogramma.
 • Kan zoeken naar antwoorden via een forum.
 • Kan op het internet zoeken naar antwoorden via zoekmachines.
 • Kan zelfstandig bijleren via online video’s.
 • Raadpleegt tutorials, artikels, boeken, … om aangeleerde technieken up to date te houden.
 • Kan in pakketten van eenzelfde familie de menu-items analoog gebruiken.
 • Kan inspiratie opdoen via media (pinterest, moodboards, computermagazines,…).
 • Durft te experimenteren, durft gebruik maken van nog niet aangeleerde gereedschappen, opties, instellingen, …  om een opdracht te realiseren.

Complexe creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC138


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan complexe tekeningen overzichtelijk en efficiënt ontwerpen door te werken met lagen.
 • Kan aan tekst de nodige opmaak geven met aandacht voor typografie om zo een meerwaarde aan documenten te geven.
 • Kan een document met meerdere pagina’s opmaken (lay-out, pagina’s toevoegen of verwijderen, elementen laten herhalen op iedere pagina). 
 • Kan een foto omzetten naar een tekening en er zo een meerwaarde aan geven. 
 • Kan een bestaand logo een nieuwe look geven.
 • Kan een huisstijl interpreteren en toepassen in een nieuwe opmaak.

Complexe creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC175


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan door middel van schaduw, gloed, reliëf, kleureffecten... meer diepte geven aan voorwerpen. 
 • Kan werken met een perspectiefraster om objecten te tekenen zoals deze door het menselijk oog worden ervaren.
 • Kan eenvoudige 3D-effecten tekenen en deze bekleden met een patroon of een logo (bv. op verpakkingen).
 • Kan artistieke effecten toepassen op tekeningen in een eigen stijl.

Complexe creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC187


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan opslaan in verschillende bestandsformaten, afhankelijk van het doel.
 • Kan een opmaak omzetten naar een drukklare PDF. 

Complexe creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC195


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kent de begrippen auteursrecht en portretrecht.
 • Gebruikt bronvermelding waar nodig.
 • Kan het licentiesysteem ‘Creative Commons’ via creativecommons.org gebruiken.
 • Kan een watermerk/logo op het werk plaatsen.

Complexe creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC196


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan kwaliteitscontroles uitvoeren.
 • Kan het product toetsen aan de eisen.
 • Aanvaard feedback van teamleden.

Complexe creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC288


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan een vastgelopen programma sluiten (bvb. via ctlr+alt+del of “forceer stop”).
 • Kan omgaan met de meest voorkomende foutmeldingen van het gebruikte softwarepakket.
 • Kan de gebruikershandleiding van een apparaat hanteren.
 • Kan werken met de helpfunctie van een programma.
 • Kan oplossingen zoeken via google of via een gespecialiseerd forum en kan deze voorgestelde oplossingen beoordelen en eventueel zelf uitproberen.
 • Kan een online chat-helpdesk gebruiken.
 • Kan hulp vragen via een helpdesk (kan een probleem uitleggen aan een helpdeskmedewerker).
 • Kan een printscreen maken en bewaren om problemen te bespreken.
 • Kan nagaan waarom de printer niet werkt.
 • Kan nagaan waarom een afdruk er anders uit ziet dan verwacht.

Complexe creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC304


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan het coördinatenstelsel aanpassen.
 • Kan een perspectief raster instellen.
 • Kan werken met linialen.
 • Kan voorkeuren van de gebruikte programma’s aanpassen.
 • Kan werkruimtes beheren.