Basiscompetenties + invullingen van de module

Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen - mogelijke invulling van BC013


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan de bronnen van afbeeldingen kritisch beoordelen op betrouwbaarheid.
 • Beseft dat afbeeldingen kunnen gemanipuleerd zijn.
 • Kan afwegen welke informatie men over zichzelf wil prijsgeven op websites/apps in ruil voor het gebruik van hun afbeeldingen.
 • Is zich bewust van de gevolgen op het vlak van privacy bij het online plaatsen van afbeeldingen (bv. het maken van profielen voor reclamedoeleinden, het gebruiksrecht op de geplaatste bestanden,...).
 • Weet welke afbeeldingen mogen gebruikt worden om te bewerken, te publiceren.
 • Kan gericht licentievrije afbeeldingen opzoeken.

Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen - mogelijke invulling van BC017


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Slaat het werk tussentijds op.
 • Maakt reservekopieën van het materiaal.
 • kan bestanden downloaden zonder ongewenste neveneffecten (let op voor het ongewenst mee installeren van malware, spyware,…).
 • Kent de beperking in houdbaarheid van de verschillende opslagmedia.
 • Houdt rekening met energie- en materiaalverbruik bij het werken met computers en Internet, maar ook bij de productie ervan.
 • Kent de beperking in houdbaarheid van de verschillende opslagmedia. 
 • Kan veilige wachtwoorden instellen.

Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen - mogelijke invulling van BC023


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan de stapelvolgorde van voorwerpen aanpassen en een (groep van) voorwerpen voor of achter een ander onderdeel van het ontwerp plaatsen.
 • Kan tekstonderdelen in het ontwerp schikken en opbouwen door gebruik te maken van alinea’s, inspringingen, tabulaties, kolommen, opsommingstekens.
 • Kan teksten laten overlopen van één tekstkader in een ander.
 • Kan creatieve effecten bekomen door teksten in of rond een voorwerp te laten lopen.
 • Kan aan voorwerpen en tekst een 3D effect toekennen door te werken met perspectief en schaduw.

Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen - mogelijke invulling van BC024


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan zoeken naar antwoorden via de helpfunctie van het toepassingsprogramma.
 • Kan zoeken naar antwoorden via een forum.
 • Kan op het internet zoeken naar antwoorden via zoekmachines.
 • Kan zelfstandig bijleren via online video’s.
 • Raadpleegt tutorials, artikels, boeken, … om aangeleerde technieken up to date te houden.
 • Kan in pakketten van eenzelfde familie de menu-items analoog gebruiken.
 • Kan inspiratie opdoen via media (pinterest, moodboards, computermagazines,…).
 • Durft te experimenteren, durft gebruik maken van nog niet aangeleerde gereedschappen, opties, instellingen, …  om een opdracht te realiseren.
 • Kan borstels/penselen ontwerpen die niet standaard aanwezig zijn in het grafische programma.

Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen - mogelijke invulling van BC138


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan een compositie samenstellen met verschillende elementen door gebruik te maken van diverse technieken, rekening houdend met compositie, kleurafstemming,…
 • Kan een beelduitsnede maken om als apart voorwerp in dezelfde afbeelding, op een transparante achtergrond of in een andere afbeelding te plaatsen. 
 • Kan voorwerpen schalen met het oog op gebruik in een collage.
 • Kan tekst langsheen een pad plaatsen.
 • Kan kleuren van voorwerpen mengen (bv. door middel van samenvoegmodi / overvloeimodi).

Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen - mogelijke invulling van BC172


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan maskers bewaren en later terug opvragen voor hergebruik.
 • Kan gebruik maken van maskers om selectief bepaalde gedeelten van een afbeelding te verbergen.
 • Kan gebruik maken van geavanceerde technieken om afbeeldingen plaatselijk te bewerken (bvb. selecties, maskers, lenzen, …).
 • Kan de kleurkanalen van een afbeelding afzonderlijk bewerken met het oog op verbetering van het beeld of het maken van een selectie.
 • Kan gebruik maken van technieken om kleuren op elkaar af te stemmen.
 • Kan gebruik maken van geavanceerde selecties (bv. uitknipmaskers,  snelmaskers, paden…) met het oog op het samenstellen van composities.
 • Kan gebruik maken van filters en de instellingen ervan wijzigen met het oog op het verbeteren of retoucheren van foto’s of artistieke effecten.
 • Kan composities maken via overvloeimodi.
 • Kan fotos laten overvloeien in elkaar.
 • Kan gespecialiseerde fotografische technieken toepassen (zwart-wit, HDR, panorama, Bokeh-effect, crossprocessing, …).
 • Kan complexe effecten toepassen op lagen, zoals schaduw, omlijning, … en de instellingen ervan wijzigen.
 • Kan geautomatiseerde handelingen (macro’s) gebruiken om een reeks taken op één bestand of een batch van bestanden toe te passen.

Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen - mogelijke invulling van BC185


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan werken met RAW-formaat en RAW gereedschappen gebruiken om foto’s te optimaliseren.
 • Kan afbeeldingen zelf afdrukken.
 • Kan externe afdrukservices gebruiken (rekening houdend met ondersteunde formaten en resoluties).
 • Kan in verschillende bestandsformaten opslaan, afhankelijk van het doel (mailen, website, afdrukken,...).
 • Kan opslaan in JPG-formaat en de instellingen aanpassen afhankelijk van het doel.
 • Slaat het werk op in de bestandextensie van de toepassingssoftware zolang het niet is afgewerkt, zodat de instellingen nog verder kunnen aangepast worden.

Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen - mogelijke invulling van BC195


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kent de begrippen auteursrecht en portretrecht.
 • Gebruikt bronvermelding waar nodig.
 • Kan het licentiesysteem ‘Creative Commons’ via creativecommons.org gebruiken.
 • Kan een watermerk/logo op het werk plaatsen.

Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen - mogelijke invulling van BC196


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan kwaliteitscontroles uitvoeren.
 • Kan het product toetsen aan de eisen.
 • Aanvaard feedback van teamleden.

Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen - mogelijke invulling van BC288


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan een vastgelopen programma sluiten (bvb. via ctlr+alt+del of “forceer stop”).
 • Kan omgaan met de meest voorkomende foutmeldingen van het gebruikte softwarepakket.
 • Kan de gebruikershandleiding van een apparaat hanteren.
 • Kan werken met de helpfunctie van een programma.
 • Kan oplossingen zoeken via google of via een gespecialiseerd forum en kan deze voorgestelde oplossingen beoordelen en eventueel zelf uitproberen.
 • Kan een online chat-helpdesk gebruiken.
 • Kan hulp vragen via een helpdesk (kan een probleem uitleggen aan een helpdeskmedewerker).
 • Kan een printscreen maken en bewaren om problemen te bespreken.
 • Kan nagaan waarom de printer niet werkt.
 • Kan nagaan waarom een afdruk er anders uit ziet dan verwacht.

Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen - mogelijke invulling van BC303


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan werken met raster en/of met hulplijnen.
 • Kan van verschillende gereedschappen de instellingen wijzigen.
 • Kan extra voorinstellingen terugvinden op het internet en gebruiken in de software (bv. extra penselen, vormen, stijlen, …).