Basiscompetenties + invullingen van de module

Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen - mogelijke invulling van BC013


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan de bronnen van afbeeldingen kritisch beoordelen op betrouwbaarheid.
 • Beseft dat afbeeldingen kunnen gemanipuleerd zijn.
 • Kan afwegen welke informatie men over zichzelf wil prijsgeven op websites/apps  in ruil voor het gebruik van hun afbeeldingen.
 • Is zich bewust van de gevolgen op het vlak van privacy bij het online plaatsen van afbeeldingen (bv. het maken van profielen voor reclamedoeleinden, het gebruiksrecht op de geplaatste bestanden,...).
 • Weet welke afbeeldingen mogen gebruikt worden om te bewerken, te publiceren.
 • Kan gericht licentievrije afbeeldingen opzoeken.

Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen - mogelijke invulling van BC017


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Slaat het werk tussentijds op.
 • Maakt reservekopieën van het materiaal.
 • kan bestanden downloaden zonder ongewenste neveneffecten (let op voor het ongewenst mee installeren van malware, spyware,…).
 • Kent de beperking in houdbaarheid van de verschillende opslagmedia. 
 • Houdt rekening  met energie- en materiaalverbruik bij het werken met computers en Internet, maar ook bij de productie ervan.
 • Kent de beperking in houdbaarheid van de verschillende opslagmedia. 
 • Kan veilige wachtwoorden instellen.

Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen - mogelijke invulling van BC023


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan werken in RAW-formaat en RAW gereedschappen gebruiken om digitale negatieven te optimaliseren.
 • Kan het formaat, de compositie, de focus van afbeeldingen aanpassen dmv bewerkingen zoals uitsnijden, roteren, spiegelen, transformeren,...
 • Kan overbelichte en onderbelichte foto’s verbeteren. 
 • Kan de kleuren van foto’s aanpassen (kleuren verbeteren, kleuren op elkaar afstemmen, Zwart-wit maken, foto’s inkleuren, kleuren vervangen, …).
 • Kan eenvoudige retoucheerbewerkingen op foto’s uitvoeren  (bv. onderdelen weg- of bij klonen, oude foto’s herstellen, rode ogen wegwerken,... ).
 • Kan foto’s verscherpen.
 • Kan eenvoudige effecten/filters toepassen (achtergrond vervagen, artistieke filters, …).
 • Kan objecten schikken in eenvoudige collages, met aandacht voor de gangbare compositieregels (d.m.v selectiegereedschappen, uitlijnen en distribueren,...).
 • Kan voorwerpen in een collage aanpassen, rekening houdend met de hoogte/breedteverhoudingen.

Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen - mogelijke invulling van BC024


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan zoeken naar antwoorden via de helpfunctie van het toepassingsprogramma.
 • Kan zoeken naar antwoorden via een forum.
 • Kan op het internet zoeken naar antwoorden via zoekmachines.
 • Kan zelfstandig bijleren via online video’s.
 • Raadpleegt tutorials, artikels, boeken, … om aangeleerde technieken up to date te houden.
 • Kan in pakketten van eenzelfde familie de menu-items analoog gebruiken.
 • Kan inspiratie opdoen via media (pinterest, moodboards, computermagazines,…).
 • Durft te experimenteren, durft gebruik maken van nog niet aangeleerde gereedschappen, opties, instellingen, …  om een opdracht te realiseren.

Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen - mogelijke invulling van BC170


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan foto’s bijsnijden met het oog op een fysiek afdrukformaat.
 • Kan verschillende selectiegereedschappen op een efficiënte manier gebruiken om onderdelen van een afbeelding te bewerken, collages te maken, trucages te maken, ...
 • Kan effecten toepassen op objecten (schaduw, omlijning, gloed, filters, … ).
 • Kan op een niet-destructieve manier afbeeldingen bewerken (gebruik van maskering, lagen, … ). 
 • Kan kleuren in (verschillende) afbeeldingen afstemmen op elkaar.
 • Kan teksten toevoegen aan afbeeldingen. 
 • Zoomt in op een afbeelding om zo nauwkeuriger te kunnen werken.

Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen - mogelijke invulling van BC171


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan materiaal van diverse bronnen op verschillende manieren digitaliseren. 
 • Kan composities maken op basis van verschillende foto’s (rekening houdend met de gangbare compositieregels).
 • Kan afbeeldingen uitlijnen en distribueren.
 • Kan effecten en transparantie toepassen op objecten.
 • Kan de stapelvolgorde van objecten aanpassen in functie van de compositie.

Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen - mogelijke invulling van BC184


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan afbeeldingen zelf afdrukken.
 • Kan externe afdrukservices gebruiken (rekening houdend met ondersteunde formaten en resoluties).
 • Kan in verschillende bestandsformaten opslaan, afhankelijk van het doel (mailen, website, afdrukken,...).

Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen - mogelijke invulling van BC195


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kent de begrippen auteursrecht en portretrecht.
 • Gebruikt bronvermelding waar nodig.
 • Kan het licentiesysteem ‘Creative Commons’ via creativecommons.org gebruiken.
 • Kan een watermerk/logo op het werk plaatsen.

Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen - mogelijke invulling van BC288


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan een vastgelopen programma sluiten (bvb. via ctlr+alt+del of “forceer stop”).
 • Kan omgaan met de meest voorkomende foutmeldingen van het gebruikte softwarepakket.
 • Kan de gebruikershandleiding van een apparaat hanteren.
 • Kan werken met de helpfunctie van een programma.
 • Kan oplossingen zoeken via google of via een gespecialiseerd forum en kan deze voorgestelde oplossingen beoordelen en eventueel zelf uitproberen.
 • Kan een online chat-helpdesk gebruiken.
 • Kan hulp vragen via een helpdesk (kan een probleem uitleggen aan een helpdeskmedewerker).
 • Kan een printscreen maken en bewaren om problemen te bespreken.
 • Kan nagaan waarom de printer niet werkt.
 • Kan nagaan waarom een afdruk er anders uit ziet dan verwacht.

Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen - mogelijke invulling van BC298


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan beeldschermen kalibreren.
 • Kan kleurprofielen aanpassen.
 • Kan werken magnetisch raster en/of met hulplijnen aanpassen.
 • Kan uitbreidingen en Plug-ins downloaden en installeren.