Basiscompetenties + invullingen van de module

E-services - mogelijke invulling van BC013

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Jezelf de vraag leren stellen: Wat is de bron? Is deze betrouwbaar? 
 • Mediawijsheid aanleren
 • Comprimeren van bestanden
 • Een goede naamgeving voor documenten gebruiken
 • Licentierechten kunnen bepalen bij gebruik van materiaal van derden 
 • Een  doordachte keuze maken in het aanbod van programma’s 
 • Een bewuste en veilige keuze maken tussen lokaal en/of in de cloud werken
 • Bewust omgaan met data bijv. een drop-query kan een hele databank wissen, wijzigen van een veld kan een relatie verbreken, privacy, veiligheid, wie ziet wat, ...
 • Kritisch bekijken of automatisering voldoende baten opbrengt 
 • Kritisch bekijken of automatisering cross-platform zal werken 
 • Rekening houden bij automatiseren met versie compatibiliteit 
 • Wat met eigendomsrecht van mijn content die ik online zet? 
 • Vandaag gratis opslag, morgen ook nog?
 • Kan de bronnen van mediabestanden kritisch beoordelen op betrouwbaarheid.
 • Beseft dat mediabestanden kunnen gemanipuleerd zijn.
 • Kan afwegen welke informatie men over zichzelf wil prijsgeven op websites/apps  in ruil voor het gebruik van hun mediabestanden.
 • Is zich bewust van de gevolgen op het vlak van privacy bij het (online) verspreiden van mediabestanden (bv. er worden profielen van jou gemaakt voor reclamedoeleinden, je verleent automatisch gebruiksrecht op de geplaatste bestanden, wat bedrijven allemaal te weten komen en kunnen gebruiken, ...).
 • Respecteert andermans intellectuele eigendom, weet welke mediabestanden (teksten, afbeeldingen, muziek, filmfragmenten, …) vrij gebruikt kunnen worden (portretrecht, auteursrecht,…) en kan deze gericht opzoeken.

E-services - mogelijke invulling van BC017

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Regelmatig het werk opslaan
 • Reservekopieën nemen van het werk
 • Zorgen dat de content op meerdere plaatsen bewaard wordt (lokaal, in de cloud waarbij anderen ook toegang kunnen krijgen) 
 • Beveiligen van je computer, ipad, tablet, iphone, smartphone
 • Goede wachtwoorden (sterkte, wat wel en wat niet) kiezen of automatisch laten genereren > wachtwoordstrategie om het beheersbaar te houden
 • Browsergeschiedenis beheren
 • Downloaden en installeren van beveiligingsapps zoals antispyware, antivirus, ...
 • Documenten beveiligen met wachtwoorden
 • Veilig omgaan met de computer en apps door jezelf correct af te melden
 • Taakbeheer of activiteitenweergave gebruiken om vastgelopen processen te sluiten of de belasting van de computer te bekijken
 • Afdrukbeheer gebruiken
 • Wachtwoord om het bestand te openen of aan te passen instellen
 • Macro’s en scripts screenen op verdachte informatie
 • Gegevenssynchronisatie, herstel en back-up correct configureren zodat er minimale kans is op gegevensverlies
 • Een goede ergonomische houding aan nemen.
 • Kan valse mails/posts van banken,... onderscheiden…
 • Valse linken onderscheiden (bvb ingeven bankkaartgegevens altijd httpS).
 • Veiligheid: degelijk wachtwoord gebruiken, wat deel je met wie (privacy instellingen), geen virussen/hoaxen doorsturen. Uitloggen na gebruik op vreemde computer.
 • Gaat duurzaam om met hardware, bewustwording van de wegwerpmaatschappij.
 • Computers afsluiten en afzetten na gebruik (elektriciteitsverbruik).
 • Geen paswoorden doorgeven, phishing mails onderscheiden.
 • URL's kunnen lezen in adresbalk.
 • Slaat het werk tussentijds op.
 • Kan reservekopieën maken.
 • Kan bestanden downloaden zonder ongewenste neveneffecten (let op voor  het ongewenst mee installeren van malware, spyware,…).

E-services - mogelijke invulling van BC023

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Concrete taak oplossen door het beste programma te kiezen
 • Help-content in de cloud opslaan zodat het overal beschikbaar is 
 • Help-functie van het gebruikte softwarepakket gebruiken
 • Taken automatiseren via een spreadsheet bijv. puntenlijst, factuur 
 • Cijfergegeven visualiseren via een grafiek 
 • Automatische berekeningen laten uitvoeren 
 • Informatie opzoeken op het internet om problemen op te lossen
  • Online Support gebruiken
  • online forums raadplegen
  • supportsite van fabrikant
 • Websites van betreffende e-services kunnen doorzoeken naar hulp.
 • Kan e-mailen / chatten / videochatten met hulplijnen van e-services indien bestaande.
 • Kan gebruik maken van een e-ID lezer om identiteitskaart in te lezen om toepassingen te kunnen gebruiken.
 • Heeft de reflex om oplossingen te zoeken op het internet, eventueel met video instructies.
 • Kan handleidingen opzoeken.
 • Heeft kennis wanneer een website 100% betrouwbaar is.

E-services - mogelijke invulling van BC024

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Eigen fouten analyseren en proberen op te lossen door het gebruik van
  • ingebouwde hulpmiddelen in het pakket
  • online fora
  • trial and error
 • Online (zelf)studie doornemen en toepassen.
 • Kan de opgedane kennis uit voorgaande e-services aanwenden om in een nieuwe omgeving van een e-service te kunnen werken.

E-services - mogelijke invulling van BC083

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
Moderne manieren van communicatie gebruiken zoals:
 • Chatten
 • Berichten sturen via computer, smart devices, tablets, ...
 • Videoconferentie voeren
 • Skypen
 • E-mailen
 • Kan e-mailen / chatten / videochatten met hulplijnen van e-services indien bestaande.
 • Kan helpfuncties vinden in de app/toepassing om met de diensten in contact te komen.
 • Kan zoekfuncties gebruiken om contactgegevens van diensten te vinden.

E-services - mogelijke invulling van BC084

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

Verschillende E-diensten raadplegen, opvolgen en wijzigingen doorvoeren zoals bv.
 • e-ID (burger en digitale overheid),
 • digitale bibliotheek
 • elektronisch bankieren
 • facturen opvragen bij leveranciers
 • Tax on web
 • Police on web
 • dienstencheques, opleidingscheques
 • verkopen op internet
 • afspraken plannen bijv. doodle
 • url’s inkorten
 • vertaalservices
 • online enquêtes uitvoeren
 • Documenten, attesten,informatie  aanvragen bij betreffende diensten (overheid, bank, gemeente, webshop, vervoer, …).
 • Belastingaangifte doen indien men het persoonlijk doet.
 • Online bankieren, MinFin, MyPension, …).
 • Online winkelen.

E-services - mogelijke invulling van BC085

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

Heel specifieke taken uitvoeren in functie van de gebruikte E-service zoals bv.
 • Attesten aanvragen, rijksregister raadplegen, sociale zekerheid bekijken mbv je e-ID
 • Een boek verlengen, een boek reserveren, … mbv je e-ID op de website van je digitale bibliotheek
 • Een overschrijving uitvoeren, je spaarboekje, beleggingen raadplegen bij je verschillende banken mbv je bankkaart en je cardReader, maar ook de dienst zoomIT
 • Via de website van een leverancier facturen opvragen, nakijken en betalen
 • je belastingsaangifte invullen op Tax-on-web, vergissingen in uw aangifte verbeteren mbv je e-ID op de site van Tax-on-web
 • Een online klacht indienen bij de politie, alarmsysteem aanmelden of politietoezicht aanvragen bij afwezigheid
 • Je inschrijven om dienstencheques of opleidingscheques aan te vragen, deze bestellen en ontvangen, of met digitale cheques werken
 • Je registreren, aanmelden  en zoekertjes plaatsen op een website waar spullen verkocht kunnen worden
 • Een website vertalen
 • Vergelijkingen doen van bijv. energieleveranciers, producten, tarieven, ...
 • Documenten lezen.
 • Documenten aanvragen.
 • Elektronische handtekening.
 • Paswoord ID-kaart aanpassen.
 • Op websites van overheid / ziekenfonds / lidgelden van sportfederaties / Police On Web.
 • E-services met apps.
 • Kan zich registreren (vb bij travellersonline.diplomatie.be).
 • Account aanmaken en aankopen doen (verschillende betaalmogelijkheden).
 • Informatie opzoeken.

E-services - mogelijke invulling van BC086

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Zich informeren  over de e-service, door het raadplegen van diverse bronnen.
 • Een analyse maken tussen verschillende e-services  en nadenken over de mogelijke  gevolgen van de gekozen e-service.
 • Op basis van reviews / discussies een beslissing kunnen nemen.
 • Op basis van de betreffende e-services zelf te onderzoeken (functionaliteiten, betrouwbaarheid, …).
 • Op basis van contactopname met e-services (chat / mail / …) voor meer informatie.

E-services - mogelijke invulling van BC260

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Gebruiksovereenkomst zoeken, lezen en zichzelf kritisch bevragen.
 • Met andere personen praten over zaken die je niet begrijpt alvorens op akkoord te tikken.
 • Weet waar die terug te vinden.
 • Op basis van contactopname met e-services (chat / mail / …) voor meer informatie.
 • Bewust zijn dat sommige gebruiksovereenkomsten eenzijdig zijn en dat je impliciet akkoord gaat, als je de e-service wil gebruiken.

E-services - mogelijke invulling van BC261

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
De privacy-opties van iedere E-service raadplegen en indien gewenst aanpassen aan je persoonlijke wensen bv.
 • De privacy-opties van Facebook instellen.
 • Nieuwsbrieven kunnen aanvragen en opzeggen.
 • Het gebruik van de locatievoorziening  bij  bepaalde apps kunnen wijzigen.
 • Geen / wel nieuwsbrief ontvangen (uitschrijven voor meldingen).
 • Gegevens mogen al dan niet aan partners doorgegeven worden voor marketingdoeleinden.
 • Bewust scherm lezen, ook kleine lettertjes.

E-services - mogelijke invulling van BC262

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Allerlei (sociale netwerk) profielen kunnen instellen en zo nodig beperken tot hetgeen men zelf wilt doorgeven.
 • Gemaakte profielen kunnen wijzigen of terug kunnen verwijderen.
 • Af en toe wachtwoord ID-kaart aanpassen.
 • Correct gebruik paswoorden (verschillende, niet doorgeven).
 • Sterke wachtwoorden instellen.
 • Verwijderen van bestaande accounts.
 • Welke info is verplicht of gewenst bij registratie.

E-services - mogelijke invulling van BC263

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Gebruik maken van antivirus - antimalware software.
 • Afzenders (in e-mail)  blokkeren.
 • Nadenken over de lichamelijke en psychische gevolgen die verkeerd internetgebruik met zich meebrengen.
 • Bewustwording van verslavend effect van bepaalde e-services.
 • Zich informeren over ‘Netiquette’ en passend gedrag op internet.
 • Bewust omgaan en instellen van de notificaties die allerhande applicaties op elk moment tevoorschijn toveren.
 • Antivirus
 • Antispyware
 • Firewall
 • Phishing mails onderscheiden.
 • Niet zomaar klikken op ‘iets’ waarvan je niet weet wat het gevolg is.
 • Correct gebruik paswoorden.
 • Twee-factor-authenticatie instellen.

E-services - mogelijke invulling van BC288

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Taakbeheer/Geforceerde stop gebruiken
 • Dit kan heel ruim zijn, van  heel eenvoudige naar complexe problemen :
  • Hoe wijzig je tekst in hoofdletters naar kleine letters?
  • Hoe vermijd je dat de AutoCorrectie te veel wijzigt?
  • Hoe sorteer je gegevens in een tabel?
  • Hoe komt het dat het resultaat van een formule niet klopt? Werden de juiste cellen gebruikt? -> formule evalueren
 • Helpfuncties hanteren/raadplegen.
 • Kan op een efficiënte manier internetproblemen oplossen, internetconnectie aanmaken indien men over de juiste gegevens beschikt.
 • Kan informatie vinden op het internet om problemen om te lossen.
 • Kan beroep doen op een dienst om te helpen met het oplossen van problemen.
 • Kan webpagina’s vernieuwen om steeds de recentste stand van zaken te kunnen zien.