Basiscompetenties + invullingen van de module

Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC013


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Jezelf de vraag leren stellen: Wat is de bron? Is deze betrouwbaar?
 • Mediawijsheid aanleren
 • Comprimeren van bestanden
 • Een goede naamgeving voor documenten gebruiken
 • Licentierechten kunnen bepalen bij gebruik van materiaal van derden
 • Een  doordachte keuze maken in het aanbod van programma’s
 • Een bewuste en veilige keuze maken tussen lokaal en/of in de cloud werken
 • Bewust omgaan met data bijv. een drop-query kan een hele databank wissen, wijzigen van een veld kan een relatie verbreken, privacy, veiligheid, wie ziet wat, ...
 • Wat met eigendomsrecht van mijn content die ik online zet?
 • Vandaag gratis opslag, morgen ook nog?

 

Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC017


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Regelmatig het werk opslaan
 • Reservekopieën nemen van het werk
 • Zorgen dat de content op meerdere plaatsen bewaard wordt (lokaal, in de cloud waarbij anderen ook toegang kunnen krijgen)
 • Beveiligen van je computer, ipad, tablet, iphone, smartphone
 • Goede wachtwoorden (sterkte, wat wel en wat niet) kiezen of automatisch laten genereren > wachtwoordstrategie om het beheersbaar te houden
 • Browsergeschiedenis beheren
 • Downloaden en installeren van beveiligingsapps zoals antispyware, antivirus, ...
 • Documenten beveiligen met wachtwoorden
 • Veilig omgaan met de computer en apps door jezelf correct af te melden
 • Taakbeheer of activiteitenweergave gebruiken om vastgelopen processen te sluiten of de belasting van de computer te bekijken
 • Afdrukbeheer gebruiken
 • Wachtwoord om het bestand te openen of aan te passen instellen
 • Macro’s en scripts screenen op verdachte informatie
 • Gegevenssynchronisatie, herstel en back-up correct configureren zodat er minimale kans is op gegevensverlies
 • Een goede ergonomische houding aan nemen.

 

Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC017

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Regelmatig het werk opslaan
 • Reservekopieën nemen van het werk
 • Zorgen dat de content op meerdere plaatsen bewaard wordt (lokaal, in de cloud waarbij anderen ook toegang kunnen krijgen) 
 • Beveiligen van je computer, ipad, tablet, iphone, smartphone
 • Goede wachtwoorden (sterkte, wat wel en wat niet) kiezen of automatisch laten genereren > wachtwoordstrategie om het beheersbaar te houden
 • Browsergeschiedenis beheren
 • Downloaden en installeren van beveiligingsapps zoals antispyware, antivirus, ...
 • Documenten beveiligen met wachtwoorden
 • Veilig omgaan met de computer en apps door jezelf correct af te melden
 • Taakbeheer of activiteitenweergave gebruiken om vastgelopen processen te sluiten of de belasting van de computer te bekijken
 • Afdrukbeheer gebruiken
 • Wachtwoord om het bestand te openen of aan te passen instellen
 • Macro’s en scripts screenen op verdachte informatie
 • Gegevenssynchronisatie, herstel en back-up correct configureren zodat er minimale kans is op gegevensverlies
 • Een goede ergonomische houding aan nemen.

Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC023


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Concrete taak oplossen door het beste programma te kiezen
 • Help-content in de cloud opslaan zodat het overal beschikbaar is 
 • Help-functie van het gebruikte softwarepakket gebruiken
 • Taken automatiseren via een spreadsheet bijv. puntenlijst, factuur 
 • Cijfergegeven visualiseren via een grafiek 
 • Automatische berekeningen laten uitvoeren 
 • Informatie opzoeken op het internet om problemen op te lossen
  • Online Support gebruiken
  • online forums raadplegen
  • supportsite van fabrikant
 

 

Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC024

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Eigen fouten analyseren en proberen op te lossen door het gebruik van
  • ingebouwde hulpmiddelen in het pakket
  • online fora
  • trial and error
 • Online (zelf)studie doornemen en toepassen
 

Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC120


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Mogelijke tekstverwerkers: Word, Google documenten, Writer, Pages
 • Mogelijke rekenbladen: Excel, Numbers, Calc, google spreadsheets
 • Mogelijke presentatiepakketten: Powerpoint, google presentaties, Keynote, Prezi, Impress, Sway
 • Mogelijke databases: access, base, filemaker, ...
 • Andere mogelijke programma’s: Indesign, publisher, …
 • Mogelijke suites/platformen: Office, Office 365, Adobe, Google apps, Libreoffice, Openoffice, iWork, ...
 • Gegevens in een  programma ingeven/inputten
 • Invoegen van objecten (afbeeldingen – grafieken -  screenshots - scans - filmpjes)
 •                        
 • Tekstdocument met aandacht voor teken-, alinea-, paginaopmaak aanmaken
 • Tekstbestanden afdrukken
 • Eenvoudige tabellen in een tekstverwerker invoegen
 • Eenvoudige berekeningen, opmaak en grafieken in een rekenblad toepassen
 • Eenvoudige presentaties met afbeeldingen en tekst zonder animaties aanmaken
 • Eenvoudige database aanmaken met tabellen, query’s, formulieren, rapporten   
 • Andere mogelijke programma’s voor het aanmaken van content gebruiken
 • Sjablonen gebruiken

 

Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC121


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Verschil tussen diverse programma’s wat betreft mogelijkheden bespreken bijv. Kladblok – Wordpad – Office Word (prestatiegericht)
 • Verschil tussen tekstverwerker – rekenblad - database
 • (taak gerelateerd) bespreken
 • Verschil tussen Office - iWork -  Google docs - Adobe
 • (platform (on)afhankelijk) bespreken                   
 • Laten inzien dat een spreadsheet beter geschikt is dan een tekstverwerker om berekeningen te maken
 • Laten inzien dat een database beter geschikt is om formulieren te gebruiken om gegevens in te voeren

 

Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC124


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Bewaren van een document bijv.               
 • Een tekstdocument opslaan als DOC, DOCX, ODT, PDF, pages,  
 • Een werkmap opslaan als XLS, XLSX, PDF, ODS, CSV, numbers,  
 • Een database opslaan
 • ...

 

Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC129


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Gebruik maken van direct toegepaste opmaak                  
 • Gebruik maken van stijlen bij het opmaken van content    (vooral bij tekstverwerking stijlen toepassen, aanpassen en ev. genereren)
 • Gebruiken van sneltoetsen
 • Knippen, kopiëren, plakken en opmaak kopiëren
 • Werkmappen in een rekenblad en berekeningen uitvoeren met de basisfuncties
 • Formules inbrengen in een rekenblad en cellen die formules bevatten beveiligen

 

Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC130


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Selecteren
 • Gebruiken van wis-toetsen : Delete en Backspace
 • Overschrijven
 • Opgeslagen content van verbeteringen en opmaak voorzien
 • Aanpassingen aanbrengen aan in de cloud opgeslagen content die afkomstig is van anderen   
 • Invoegen van symbolen en speciale tekens
 

 

Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC146

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 
 

 

Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC147

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Bronvermelding kunnen plaatsen
 • Nut van bronvermelding bespreken
 • Eigen werk kunnen beschermen met een licentie
 • Licentietype van een programma (bv. office 365) van dichtbij bekijken
 • Het stappenplan ivm auteursrechten en portretrecht kunnen toepassen op de informatie en de bronnen die je wilt gebruiken in je werk. (link naar stappenplan)
  Link naar Interactieve fiche
 • Via de zoekhulpmiddelen van Google Afbeeldingen de gebruikersrechten nagaan van een afbeelding die wilt gebruiken: Opties / Geavanceerd zoeken / Gebruiksrechten.
 • De afbeeldingen in Flickr kunnen filteren op afbeeldingen met licentie en deze nagaan van de afbeelding die je wilt gebruiken: Advanced / Any license.
 • De afbeeldingen via Bing Afbeeldingen kunnen filteren op afbeeldingen met licentie en deze nagaan van de afbeelding die je wilt gebruiken: Licentie.
 • Op search.creativecommons.org kan je zoeken naar materiaal van sites zoals Google afbeeldingen, Flickr,.. die werken delen met een licentie.
 

 

Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC288

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Taakbeheer/Geforceerde stop gebruiken
 • Dit kan heel ruim zijn, van  heel eenvoudige naar complexe problemen :
  • Hoe wijzig je tekst in hoofdletters naar kleine letters?
  • Hoe vermijd je dat de AutoCorrectie te veel wijzigt?
  • Hoe sorteer je gegevens in een tabel?
  • Hoe komt het dat het resultaat van een formule niet klopt? Werden de juiste cellen gebruikt? -> formule evalueren
 • Helpfuncties hanteren/raadplegen